Liten och rar - eller stor och farlig?

Njut av en fotoutställning i det gröna! På tretton skyltar skildras familjen Perssons intresse för sina husdjur. Utställningen Liten och rar eller stor och farlig? Djur på Lagersbergs säteri visas från tidig vår till höst.

Utställningen visas 28 mars - 30 oktober

Bortglömda fotografier

I gömmorna på Lagersbergs vind upptäcktes fotografier som ännu inte hade tagits om hand. Flera av bilderna är amatörfotografier från tiden 1900-1950. Fotografierna visar gårdens djur, såväl stora som små. Ofta tillsammans med medlemmar ur familjen Persson som var de sista enskilda ägarna av Lagersbergs säteri.

En utomhusutställning i det gröna

Utställningen finns att se utomhus utmed säteriets gångvägar. Den börjar i allén mitt framför herrgården och fortsätter på gångvägen till höger om huvudbyggnaden, med fortsättning i allén bakom herrgården.