Vi vill bevara konsten

En viktig del av vårt uppdrag är att bevara konsten. Varje år renoverar vi därför ett antal offentliga konstverk, och det är de som är i störst behov som prioriteras. Här kan du läsa om pågående renoveringar.

PLACEHOLDER TEXT!